Żłobek

       Żłobek Mali Odkrywcy znajduje się w centrum Olkusz na ul. K. K. Wielkiego 92a Mieścimy się w nowym,  budynku zbudowanym specjalnie z przeznaczeniem na placówkę edukacyjną. Budynek spełnia wszystkie przewidziane prawem normy budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe (posiada instalację odgromową, system sygnalizacji pożaru, hydranty, oświetlenie awaryjne).

       Mamy własny plac zabaw  pokryty nawierzchnią trawiastą.
Wyposażenie placu dostosowane jest do wieku dzieci i posiada wymagane prawem certyfikaty. Dzieci mają do dyspozycji: huśtawkę, zjeżdżalnię, domek i wiele innych zabawek. W trosce o bezpieczeństwo dzieci plac jest ogrodzony, zamykany.

       Sale naszego Żłobka są wysokie, jasne i przestronne, utrzymane w nowoczesnej stylistyce. 

       Zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę. Nasi opiekunowie i nauczyciele wyróżniają się nie tylko doświadczeniem, ale również kreatywnością, cierpliwością i serdecznością. 

 

       W naszym Żłobku  najważniejszym założeniem jest indywidualne podejście do każdego dziecka zapewniające wszechstronny i zrównoważony rozwój: intelektualny, fizyczny i społeczny. Dzieci doświadczają i uczą się poprzez kreatywną zabawę. Podczas codziennych zajęć prowadzone są zabawy edukacyjne, wychowawcze, muzyczno-ruchowe, plastyczne oraz usprawniające mowę.

Dbamy o naszych miluśińskich!