Kadra

Dyrektor palcówki : Agnieszka Wójcikowska

 

Zastępca dyrektora : Katarzyna Kowal

 

Wychowawca jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod jego opieką dziecko często spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie żłobkowym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. 

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni wychowawca staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych.
Nasi opiekunowie nieustannie motywują maluszki do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

Nasi wychowawcy chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Wszyscy opiekunowie pracujący w naszym Żłobku posiadają dyplomy pedagogiczne bądź dyplomy ukończonych kursów opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. Jest to dla nas podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny.

Każda z opiekunek ma ukończony kurs pierwszej pomocy, oraz szkolenie BHP.

Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły podejście do dzieci.

 

Dbamy o naszych miluśińskich!