Zapisy

Przedszkole i Żłobek prowadzą zapisy przez cały rok kalendarzowy.

Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych.

O przyjęciu dzieci do Przedszkola lub Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka Mali Odkrywcy.

 

Zasady rekrutacji

- Do Żłobka przyjmujemy dzieci w wieku od 6 m-ca  do 3 lat.

- Dyrektor może przyjąć do żłobka dziecko w wieku 4 lat na pisemny wniosek rodzica .

Dbamy o naszych miluśińskich!