Projekt Nowi Odkrywcy - szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od listopada 2016 roku do lutego 2018 roku, w tym:
-    wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od listopada 2016 do lutego 2017 roku)
-    opieka nad dziećmi (od marca 2017 roku do lutego 2018 roku)

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu/wejścia na rynek pracy 20-stu rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 zamieszkującym powiat olkuski, poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki w należącym do Wnioskodawcy żłobku znajdującym się w Olkuszu.

Wsparciem objętych zostanie 20 kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, w tym:
-    11 kobiet, które powrócą na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,
-    6 kobiet, które znalazły/poszukują pracy po urlopie wychowawczym,
-    3 kobiety bezrobotne, które znalazły/poszukują pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 413 950,03 zł, w tym:
-    dofinansowanie ze środków unijnych – 351 857,52 zł
-    wkład własny – 62 092,51 zł

Dbamy o naszych miluśińskich!