Dni adaptacyjne

Dzieci zapisane do naszego Żłobka, rozpoczynające edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z rodzicami w tygodniowej, nieodpłatnej adaptacji żłobkowej.

Zajęcia odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia w godzinach 17.00 do 18.15

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w Żłobku z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

 W ramach zajęć adaptacyjnych każdego dnia pojawiają się elementy codziennej opieki i edukacji żłobkowej:

       powitanie

       zabawy swobodne, zabawy w kole

       zajęcia plastyczne

       zabawy na świeżym powietrzu

       pożegnanie

W pierwszych dwóch dniach rodzice zapraszani są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. W kolejnych  zachęcamy rodziców, żeby elastycznie reagując na zachowania dzieci uczestniczyli w zajęciach pasywnie – wyłącznie jako obserwatorzy

Dbamy o naszych miluśińskich!